miercuri, 21 iunie 2017

Gala Premiilor TopFormalis, ediţia a IV-a, 27 iunie 2017

Dragi colegi,
Asociaţia pentru Educaţie şi Formare "TopFormalis" din Oradea şi partenerii săi organizează Simpozionul Național cu tema
  • Promovarea educației non-formale în școli prin proiecte educative și activități extracurriculare/extrașcolare
&
  • Gala Premiilor TopFormalis, ediţia a IV-a
Evenimentele vor avea loc marţi, 27 iunie 2017, îmcepând cu ora 17 la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 48, Oradea. În cadrul acestor manifestări ştiinţifice (cuprinse în Calendarul Activităţilor Educaţionale Regionale şi Interjudeţene, cod CAERI 1091) vor fi diseminate cele mai valoroase activităţi desfăşurate în cadrul Programului "Să şti mai multe, să fi mai bun", şi care au participat la concursul "Şcopala altfel - campionii!", ediţia a IV-a, 2017. precum şi orice alte activităţi care pot constitui modele de bună practică în implementarea educaţiei non-formale. Prin urmare, sunt invitaţi să participe toţi profesorii înscrişi la Concursul "Şcoala altfel - Campionii!", respectiv orice persoană (cadrui didactic, student, elev, părinte) interesată de creşterea calităţii actului educaţional.

Termen limită pentru înscrieri - luni, 26 iunie 2017, ora 16.

 Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând blog-ul http://cursuristanadevale.blogspot.ro postarea "Gala Premiilor TopFormalis" ori direct de pe site-ul Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare "TopFormalis" din Oradea, disponibil la adresa https://sites.google.com/site/topformalisoradea Butonul conţinând titlul evenimentului menţionat.

Vă aşteptăm cu drag la un nou eveniment marca TopFormalis!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu